Aandacht voor kwaliteit en milieu

Als detacheringsbureau heeft SKS Professionals een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Daarnaast vinden we dat wij een minstens zo grote verantwoordelijkheid hebben voor onze medewerkers, de maatschappij en het milieu. Deze verantwoordelijkheden hebben wij uitgedrukt in het behalen van twee belangrijke kwaliteitsnormen.

ISO9001: Kwaliteitsmanagement

Met deze standaard laten wij zien dat wij een bewust kwaliteitsbeleid voeren dat erop gericht is om onze klanttevredenheid zo hoog mogelijk te krijgen. Door middel van interne en externe audits, zorgen wij ervoor dat wij de kwaliteit van onze dienstverlening ook geborgd hebben.

ISO14001: Milieuzorg

Het milieuzorgsysteem ISO14001 is de standaard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verantwoordelijkheid nemen voor de manier hoe je omgaat met je klanten, je personeel en het milieu.

Wat betreft het milieu en onze leefomgeving kunnen wij hierin de grootste slag behalen met ons wagenpark. Om de CO² uitstoot te reduceren sturen wij erop dat alle auto’s in ons wagenpark maximaal het 14% label hebben (in 2016 zullen wij dit bijstellen naar maximaal 85 gram CO² uitstoot per km). Daarnaast informeren wij alle bestuurders regelmatig over hoe zij zo zuinig mogelijk kunnen rijden en is brandstofverbruik een vast agendapunt in persoonlijke gesprekken.

Als detacheringsbureau bezitten we naast deze twee certificaten ook het betrouwbaarheidskeurmerk voor normering van arbeid: NEN 4400-1.