Paas, IaaS, SaaS en KaaS

Home » Blogs » Paas, IaaS, SaaS en KaaS

Van de week zat ik in de auto en ik hoorde in een reclamespotje de term KaaS. Nou ken ik wel de begrippen IaaS, PaaS en SaaS, maar KaaS?

Cloud Computing

Cloud Computing is tegenwoordig “hot”. Bijna elk groot IT-bedrijf biedt deze dienst aan, aan zijn klanten en eventuele nieuwe klanten. Ook bij mijn huidige opdrachtgever is dit het geval. Op dit moment worden er daar de diensten IaaS en PaaS afgenomen bij een IT-bedrijf.

Maar wat is Cloud Computing nou eigenlijk?

Cloud Computing is via een netwerk, vaak het internet, het beschikbaar stellen van software, hardware en data. De term “Cloud” is afkomstig uit informatica-schematechnieken. De decentrale netwerken, zoals het internet, worden veel aangeduid met een wolk. De cloud staat voor een netwerk met aangesloten computers die dan een soort van wolk van computers vormen. De eindgebruiker weet vaak niet op hoeveel computers of welke computers de software draait. Vaak weten ze ook niet waar deze computers zich fysiek bevinden. De gebruiker beschikt in feite over een “eigen”, schaalbare, virtuele infrastructuur. Cloud is dus een schaalbare online dienst die wordt aangeboden door verschillende IT-bedrijven. Zonder de mogelijkheid tot schalen, mag je het eigenlijk geen Cloud Computing heten. Door onder andere het virtualiseren van de serveromgevingen is Cloud Computing een succes geworden. Dit loopt dan ook synchroon met met de populariteit van virtualisatie, zoals geleverd door partijen als VMware, Microsoft en Citrix.

Welke Lagen van Cloud diensten zijn er?

De drie bekendste lagen van Cloud diensten zijn:

  1. IaaS – Infrastructuur as a Service is een infrastructuurlagen die aangeboden wordt via een virtualisatie of hardware-integratie. In deze laag staan vooral de servers, netwerken, opslag en andere infrastructuur-onderdelen. Deze laag geeft de gebruiker volledige vrijheid over de hardware, maar er moet wel de nodige kennis aanwezig zijn en het onderhoud ervan.
  2. PaaS – Platform as a Service is een laag die diensten aanbiedt bovenop de infrastructuur. Vooral SaaS-aanbieders maken het mogelijk om hun toepassingen aan te bieden. Voorbeelden zijn o.a. toegangsbeheer, identitymanagement, portaalfunctionaliteiten en integratiefaciliteiten. PaaS-klanten zijn meestal professionele, technische partijen die voor het uitoefenen van hun taken de nodige vrijheid moet hebben.
  3. SaaS – Software as a Service biedt de dienstaanbieder applicaties aan via de Cloud. Deze applicaties kunnen van alles zijn, bv. Video-applicaties, e-mail, hr-applicaties, etc. Hierbij heeft de aanbieder volledige controle over de applicatie, maar de klant kan in veel gevallen wel configureren en functioneel beheren. Veel SaaS-diensten zijn te benaderen via een webbrowser, maar ze werken ook met smartphones en tablets. Doorgaans moet hiervoor een app gedownload worden.

Maar er zijn meer lagen. Denk aan WaaS – Windows as a Service(Microsoft), maar je hebt ook WAAS van Cisco. Dat is dan weer Wide Area Application Services. Zo zie je maar weer. Je geeft er een naampje aan en het is opeens een Cloud dienst.

Terug naar KaaS

Ik begon met dit verhaal dat ik een reclamespot hoorde met daarin de term KaaS. Ook dat is weer helder. Het betekent namelijk Kantoor as a Service J en wordt aangeboden door HostLinq.

Jeroen Burgerhout System Engineer @ SKS Professionals

http://about.me/jeroen.burgerhout

WorkplaceDudes Meetup