Kwaliteit en MVO

Home » Over ons » Kwaliteit en MVO

Aandacht voor mens en omgeving

Als detacheringsbureau heeft SKS Professionals een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Daarnaast vinden we dat wij een minstens zo grote verantwoordelijkheid hebben voor onze medewerkers, de maatschappij en het milieu. Dit hebben wij uitgedrukt in ons MVO-beleid.

Personeel

Wij streven er naar om duurzaam te ondernemen. Hierbij stellen wij de duurzaamheid van onze medewerkers voorop, zij zijn immers het belangrijkste goed van onze onderneming.

In ons beleid houden wij zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van de medewerkers. Dit verschilt uiteraard per persoon, afhankelijk van de fasen in hun leven en loopbaan. Zo dragen wij bij in een goede werk-privé balans door onze medewerkers zo dicht mogelijk bij huis op de opdracht te plaatsen en zorgen we ervoor, door middel van 2-maandelijkse gesprekken, deze balans en het werkplezier optimaal te houden.

In de IT markt is het bijblijven op technisch vlak van groot belang. Om dit te realiseren stellen wij onze medewerkers in staat mee te groeien met een steeds veranderende markt, waardoor zij waardevol blijven voor de arbeidsmarkt.

Wij stimuleren en ondersteunen onze medewerkers in het verrijken van hun kennis. Wij organiseren kennissessies en investeren in het volgen van opleidingen en het afleggen van examens. Daarnaast stellen wij studiedagen beschikbaar om hiermee de studiedruk op de privétijd te verlagen.

Goede doelen

Wij dragen ons steentje bij in de maatschappij door meerdere goede doelen te steunen. Per periode kiezen wij een goed doel om deze door middel van een donatie te steunen.

Voorbeelden van organisaties die op onze bijdrage hebben kunnen rekenen zijn Spieren voor Spieren, Make-A-Wish, De hond kan de was doen en de RopaRun.

Tot slot zoeken wij het ook dichter bij huis, wij steunen namelijk ook sportclubs van onze eigen medewerkers door middel van sponsoring.

Kwaliteitsmanagement

Wij voeren een bewust kwaliteitsbeleid gericht op een hoge klant- en medewerkerstevredenheid. Om deze kwaliteit te waarborgen én te verbeteren is dit een maandelijks punt op de agenda, zodat de werkwijzen kunnen worden geëvalueerd en aangepast. Door middel van gesprekken en tevredenheidsonderzoeken houden wij onze medewerkers en klanten nauw betrokken bij dit proces.

Bij kwaliteit hoort ook betrouwbaarheid, waarvoor wij met trots het keurmerk NEN 4400-1 bezitten. Voor deze norm worden wij twee maal per jaar getoetst op onze verplichtingen t.a.v. onder andere het afdragen van loonheffingen en omzetbelasting, als ook het juist administreren van de werknemersdossiers.

Milieuzorg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verantwoordelijkheid nemen voor de manier hoe je omgaat met je klanten, je personeel én het milieu.
Wat betreft het milieu en onze leefomgeving kunnen wij hierin de grootste slag behalen met ons wagenpark. Om de CO² uitstoot te reduceren stellen wij als norm dat alle auto’s in ons wagenpark maximaal 110 gram CO² per km uitstoten.

Daarnaast informeren wij alle bestuurders regelmatig over hoe zij zo zuinig mogelijk kunnen rijden en is brandstofverbruik een vast agendapunt in de halfjaarlijkse gesprekken. Ook streven wij er naar onze medewerkers zo dicht mogelijk bij huis te laten werken. Tot slot maken wij onze medewerkers bewust van het gebruik van papier en het scheiden van afval

Waarom SKS?

  • Uitdagende projecten
  • Persoonlijke aandacht
  • Een hecht team
  • Relevante opleidingen
  • Goede voorwaarden

Vragen?

Daphne helpt je
graag verder.

Openstaande vacatures

Bekijk hier enkele reeds
openstaande vacatures.